Bodemsaneringsprojecten
Van een eerste oriƫnterend bodemonderzoek over een bodemsaneringsproject tot aan een volledige uitvoering van een sanering van uw vervuild terrein, staan we u met raad en daad bij om samen naar de beste oplossing te zoeken.
Hierbij wordt het door ons aangeboden werk uitgevoerd conform de bepalingen van OVAM en
de Codes van Goede Praktijk.
De uitgegraven bodem of opgepompte grondwater worden verder behandeld zodat de schade aan het leefmilieu tot een minimum beperkt blijft.

Slibremediatie
Baggerspecie, ruimingslib of kolkenzand dient milieukundig te worden behandeld met het oog op maximale zandrecyclage of hergebruik als bodem of bouwstof na een ontwatering en bioremediatie.
Hiertoe zal Adjuvans op basis van de hoeveelheden en locatie instaan voor afvoer naar een nabijgelegen verwerkingscentrum aan gunstige marktprijzen.

Brownfieldontwikkeling 
Ook grotere industriƫle sites bieden wij onze diensten aan.

 

 

17-Mar-2011 Adjuvans bvba Kerkhoflei 120 , 2800 Mechelen 0475.915.421