Aanvraagdossiers
Bestekken of aanbestedingen uitzoeken en nagaan waar de gevaren en opportuniteiten liggen hoort bij onze missie.
Wij combineren de opgedane kennis en schrijven voor u een professioneel bestek.

Technische Bijstand
Vanuit ons kantoor of bij u ter plekke staan we u bij met raad en daad om aan de wettelijke administratieve verplichtingen te voldoen en een praktische oplossing te vinden voor uw restafvalstromen.

Analyses
In het kader van werken en nabehandelingen zijn analyses noodzakelijk.
Adjuvans zorgt voor een snelle uitvoering bij een erkend labo.
Deze resultaten worden dan door onze diensten gekaderd ten opzichte van de normen en eventuele hergebruikmogelijkheden.

Gebruikscertificaten voor baggerspecie maar ook dossiers voor het hergebruik als bodem of niet-vormgegeven bouwstof. Desgewenst staan wij U bij met de opmaak van een Technisch Verslag of Bodemonderzoek.

Opleidingen
Wenst U uw personeel meer vertrouwd te maken met specifieke gevaren of opmerkingen van een site of project, zoals bvb. gas of hoogspanningsleidingen, werken in een bouwput of met niet ontplofte explosieve; vertrouw dan op onze didactische vaardigheden om een infovergadering te houden.


17-Mar-2011 Adjuvans bvba Kerkhoflei 120 , 2800 Mechelen 0475.915.421