Oil-spill cleanup

Adjuvans is ook nauw betrokken bij noodinterventies en snelle saneringen.
Bij een calamiteit komen we snel ter plaatse om u te adviseren in de best mogelijke optie om hinder naar de omgeving en gavaar voor milieuvervuiling in te perken.
Deze noodinterventies worden zowel uitgevoerd ter land, ter zee als in de lucht.
Dit door snelle afgarvingen en containment, het leggen van oliedammen op het water of het verhinderen van vervluchtiging van contaminanten.

Stortgas en stortafdekking

Naast het milieuveilig bergen van niet reinigbare fracties
grond en slib na consolidatie staan we u ook bij in het
afdekken van afgewerkte delen van een deponie en het onderzoeken naar de eventuele mogelijkheden tot stortgaswinning.
Hierbij helpen wij u om dit waardevolle biogas om te zetten in groene energie.
Internationaal

Adjuvans is actief op de Vlaamse markt maar eveneens internationaal. Werken omvatten onder andere site onderzoek en risico-inschattingen.
Maar ook baggerwerken en bodemsaneringen in heel Europa.

 

 

 

17-Mar-2011 Adjuvans bvba Kerkhoflei 120 , 2800 Mechelen 0475.915.421